Dienstenthuis laat haar langdurig afwezigen niet los

4 februari 2021

Langdurig zieken, langdurig probleem?

 

‘Langdurig zieken, langdurig probleem. Men richt alle hoop op de re-integratietrajecten die nog in de kinderschoenen staan. De werkgevers moeten er ook voor open staan, en dat is dikwijls niet het geval.’ Het zijn citaten uit een artikel in De Standaard van 29 januari die niet erg hoopvol zijn. Het thema is de laatste week volop in het nieuws.

 

Volgens ons is er wel hoop en zijn er wel oplossingen. Dat het aantal langdurig zieken toeneemt kunnen we niet ontkennen. De coronacrisis heeft de stijging zelfs nog een duw gegeven.

VKR00021

We houden onze langdurig afwezigen betrokken

 

Onze ervaring en aanpak leert dat je langdurig afwezigen niet mag loslaten. Je moet er contact mee blijven houden, je moet ze betrokken houden bij het bedrijf.

 

Daarvoor hebben we al jaar en dag een sociale dienst. Zij volgt deze werknemers op. Eerst en vooral om na te kijken of de werknemer wel in orde is met alle formaliteiten zodat de betaling van de uitkeringen vlot kan verlopen. Al een administratieve zorg minder.

 

Om nadien regelmatig met de werknemer contact te nemen en te houden. Hoe voelt de werknemer zich, hoe evolueert de behandeling, wat is het toekomstperspectief? Het maakt een wereld van verschil.

 

Cruciaal is dat de werknemer betrokken blijft bij het bedrijf en dat een eventuele heropstart, en wat daarvoor nodig is, steeds voor ogen wordt gehouden. We laten werknemers niet los en motiveren hen om actief bezig te blijven met hun arbeidstoekomst en op een duurzame wijze terug aan het werk te kunnen gaan.

 

Is een re-integratietraject de oplossing?

 

Eén van de oplossingen is een re-integratietraject, opgestart door de werknemer of de werkgever. Het is en blijft een omslachtige en administratieve zware procedure.

 

Een re-integratietraject opstarten is daarom niet onze eerste keuze. We zoeken eerst de oplossing buiten dit traject om, met veel meer succes en voldoening voor alle partijen. Samen met de behandelende arts en de werknemer kiezen we namelijk meermaals om iemand progressief op te starten. Voor 8u, 12u, 16u of 20u per week, steeds op maat van de werknemer en rekening houdend met de werking van het bedrijf.

 

We doen het steeds meer, met zeer goede resultaten. Werknemers zijn blij dat ze terug kunnen werken, maar niet meer aan een volledig uurrooster. Ze krijgen de tijd die ze nodig hebben om te recupereren. En dat werkt wonderwel waardoor werknemers niet meer regelmatig uitvallen, maar een stabiele werknemer worden die gewoon wat minder uren werkt.

 

Bij Dienstenthuis zijn 80 mensen aan het werk in dit progressief systeem. Dat is 4% van totaal aantal werknemers. Het gaat dus over een belangrijk aantal mensen. Een reden te meer om dit serieus op te nemen en samen met hen een toekomsttraject uit te stippelen.

 

Maak van progressieve werkhervatting een duurzamer systeem

 

Er is echter een nadeel aan om de progressieve werkhervatting op te starten buiten het re-integratietraject om. De beslissing tot goedkeuring en verlenging ervan ligt in dat geval bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Onze ervaring leert dat de opstart ervan geen probleem is, maar dat een verlenging ervan moeilijker ligt. Terwijl veel werknemers juist gebaat zouden zijn om langdurig in dat systeem te kunnen werken. In veel gevallen is deeltijds werk de enigste optie om duurzaam aan het werk te kunnen blijven. Uit besparingsoverwegingen wordt er helaas regelmatig beslist een progressieve werkhervatting niet te verlengen.

 

In die zin is het aangewezen om wel een re-integratietraject op te starten. Als dat traject leidt tot een progressieve werkhervatting ligt de regie bij de arbeidsgeneesheer en niet meer bij de adviserend geneesheer. De arbeidsgeneesheer bekijkt dit vanuit een heel ander oogpunt. Hij of zij ziet in dat de werknemer op deze manier langer aan het werk kan blijven en opteert er voor om hier langer op in te zetten.

 

De overheid zou van het systeem van progressieve werkhervatting dus een veel duurzamer systeem moeten maken. Alle partijen zijn hier namelijk aan de winnende hand:

  • De werknemer is blij dat hij of zij terug aan het werk kan gaan en voelt zich er beter door;
  • Als werkgever kunnen we terug op hem of haar rekenen;
  • De overheid blijft dan wel deeltijdse uitkeringen betalen, maar veel minder omdat de werknemer minder ziekte-uren heeft.
Kantoor
Hartje

Bel rechtstreeks met een kantoor in je buurt

Vind een kantoor in je buurt

Stel je vraag aan onze medewerkers door het contactformulier in te vullen.

Stel je vraag