TH School1
DIE 8775 Blokken36

Welkom! Welcome!

Vooreerst heten we je welkom in België!

First of all, we would like to welcome you in Belgium!

Ben je op zoek naar een job om je nieuwe leven hier op te bouwen? Dan ben je zeker welkom bij ons: Dienstenthuis. Bij ons kom je terecht in een professioneel bedrijf met een hart voor mensen.

Are you looking for a job to start a new life here? You’re more than welcome with us: Dienstenthuis. You’ll land a job in a professional company, with a heart for people.

Solliciteer hier! Apply for a job!
Karin Crazy

Welke job bieden we je aan?

Which job do we offer you?

Als thuishulp ga je poetsen bij gezinnen thuis.  Je krijgt vaste gezinnen waar je elke week of om de 2 weken naartoe gaat.

As a domestic aid, you will clean at families. You’ll get fixed families, whom you’ll visit every week or every 2 weeks.

Je gaat zelfstandig aan het werk en je hebt een veelzijdige job: schoonmaken, strijken, ramen poetsen en kleren wassen.

You’ll work independently and you’ll have a versatile job: cleaning, ironing, washing windows and doing the laundry.

Je krijgt een opleiding op de job én ook taalcoaching van bij de start.

You’ll receive training on the job and on top of that, language coaching from the very start.

 • Een kantoor dichtbij je verblijfplaats

  An office close to your place of residence

 • Een vaste contactpersoon die jou begeleidt

  A fixed contact who’ll guide you

 • Vaste gezinnen waar je elke week komt

  Fixed families whom you visit every week

 • Een flexibel uurrooster dat past in jouw planning

  A flexible working schedule which will suit your planning

 • Een sociale dienst die jou helpt met huisvesting, formulieren, school van de kinderen, …

  A social service which will help you with accommodation, forms, school for the kids, …

 • Een kantoor dichtbij je verblijfplaats

  An office close to your place of residence

 • Een vaste contactpersoon die jou begeleidt

  A fixed contact who’ll guide you

 • Vaste gezinnen waar je elke week komt

  Fixed families whom you visit every week

 • Een flexibel uurrooster dat past in jouw planning

  A flexible working schedule which will suit your planning

 • Een sociale dienst die jou helpt met huisvesting, formulieren, school van de kinderen, …

  A social service which will help you with accommodation, forms, school for the kids, …

Мені дуже поощастило приєднатися до компанії. Я була приємно здивована що компанія надає роботу українцям навіть без знання мови. Тож тут

я займаюсь правильною справою – допомагаю українцям знайти вихід з положення, справитися з проблемами інтеграції в белгійське суспільство,

та почуватися комфортніше в цьому нестабільному світі.

I am lucky to join the company Dienstenthuis. I was very pleased to find out that the company gives a job even without knowledge of the Dutch language.

So here I can do the right thing to help Ukrainians to find the way out, help them to manage with the problems of integrating to  the Belgian society and feel themself more comfortable in this unstable world.

Olena – Project employee with Dienstenthuis

Ontwerp Zonder Titel (29)
VKR07044

Dienstenthuis kiest voor jou.  Kies jij ook voor Dienstenthuis?

Dienstenthuis chooses you, will you choose Dienstenthuis?

Je bent pas in België en er moet veel geregeld worden.  Je zoekt een woning, een school voor je kinderen, een job om geld te verdienen.

You’ve just arrived in Belgium and many things need to be taken care of. You’re looking for housing, a school for your kids, a job to earn money.

Laat ons jou al helpen met dat laatste: zonder zorgen aan het werk.

Dienstenthuis biedt jou een job aan met een vast contract en een correcte verloning, met flexibele uren en met een vaste contactpersoon die jou begeleidt.

Let us help you with that last issue: starting to work, without any worries.

Dienstenthuis offers you a job with a permanent contract and correct pay, with flexible hours and a fixed contact who’ll guide you.

Maar dat niet alleen: Wij zorgen voor een taalcoach van bij de start, bovenop je opleiding in de job.  En onze sociale dienst helpt jou verder met alle administratie hier in België.

But there’s more: we’ll ensure a language coach from the very start, on top of your training for the job. And our Social Service will help you with all administrative issues here in Belgium.

Kantoor
Hartje

Bel rechtstreeks met een kantoor in je buurt

Vind jouw kantoor

Stel je vraag aan onze medewerkers door het contactformulier in te vullen.

Stel je vraag