Cookie policy

Privacybescherming

Informatie over Dienstenthuis verwerking van persoonsgegevens, inclusief het recht op inzage.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij dat doen, zal specifiek worden aangegeven of zal af te leiden zijn uit de context van uw contact met ons. Het doel van Dienstenthuis’s verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk om te kunnen reageren wanneer u contact met ons zoekt of om u, op uw verzoek, een dienst of product te kunnen leveren. Het kan echter ook zijn, dat wij de wens hebben om beter met u te kunnen communiceren en om onze producten, diensten en marketing te kunnen optimaliseren.

 

Onze kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt bij Dienstenthuis binnen de kaders van de geldende Belgische wetten en regelgeving. De rechtmatige grondslag hiervoor zal zijn dat …

  • … verwerking noodzakelijk is voor het kunnen nakomen van een overeenkomst die wij met u hebben, voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in verband met deze overeenkomst of voor het kunnen nakomen van een wettelijke verplichting;
  • … u ons toestemming hebt gegeven voor een bepaald type gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief;
  • … Dienstenthuis een legitiem belang heeft bij een bepaald type gebruik, waarvan wij aannemen dat u dit als aanvaardbaar zult beschouwen, onder andere op basis van het contact dat wij met u hebben. Hiervan is sprake in drie gevallen:
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Dienstenthuis, kunnen wij deze communicatie personaliseren voor marketingdoeleinden, die door ontvangers als relevant worden opgevat.
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven om reclameaanbiedingen of een nieuwsbrief te ontvangen van Dienstenthuis, kunnen wij uw e-mailadres en informatie uit het contact tussen ons gebruiken om online advertenties aan u of anderen te presenteren op websites van derden (bijvoorbeeld Facebook).

U zult de mogelijkheid krijgen om het gebruik van persoonsgegevens af te wijzen, indien u dit niet wenst.

 

Verwijderen en anonimiseren

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra wij uw contactverzoek hebben afgehandeld of zodra wij onze overeenkomst of rechtmatige verplichting zijn nagekomen. Gegevens die wij gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij verwijderen wanneer u ons daartoe verzoekt. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven, of door dit aan te geven in uw gebruikersprofiel op onze websites of via een link in onze e-mails.

In plaats van verwijderen, kunnen wij uw gegevens anonimiseren, wat betekent dat wij alle identificeerbare gegevens verwijderen, zodat deze niet meer aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden. Dergelijke anonieme informatie kunnen wij gebruiken in onze databases en om analyses en statistiek te kunnen genereren, met als doel om Dienstenthuis’s marketing en producten aan te kunnen passen en verder te ontwikkelen in relatie tot wensen en behoeften van onze gebruikers.

 

Over het gebruik van cookies en persoonsgegevens

Dienstenthuis omvat een groep filialen die diensten aanbieden voor de Belgische consument. De Dienstenthuis-filialen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

De Dienstenthuis website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, die worden opgeslagen op uw pc, mobiele telefoon of tablet, meestal via het gebruik van uw browser. Cookies worden onder meer gebruikt om bezoekers toegang te kunnen geven tot diverse webfuncties, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, om de functionaliteit van onze internetdiensten te kunnen analyseren en om gebruikersgericht en interesse-gebaseerd te kunnen adverteren. Dit impliceert in meer of mindere mate het gebruik van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, en helpt ons om onze websites te verbeteren en om onze digitale communicatie met de ontvanger zo relevant mogelijk te maken.

Bezoekers kunnen zelf het gebruik van cookies reguleren via het menu instellingen van de webbrowser(s). U kunt hier zelf instellen of cookies automatisch mogen worden gedownload op uw pc/telefoon/tablet, of dat u liever per keer aangeeft of een cookie gedownload mag worden of niet. U kunt op elk gewenst moment cookies weer verwijderen via het menu met  instellingen voor uw browser. Hoe u dit moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Lees meer onder het menu met instellingen voor internet/privacy in uw browser voor nadere instructies. Let op: wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website, maar ook voor die van andere websites.

 

Doel van cookies op de website

Onze website gebruikt cookies, die zowel door ons worden geplaatst als door derden, met de volgende doeleinden:

Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal unieke bezoekers op onze websites te tellen en om statistiek te kunnen genereren over het functioneren van onze websites. Cookies verzamelen informatie over het bezoek van pagina’s en gebruikersinformatie zoals geografische lokatie, surfgedrag, besturingssysteem en browser op uw pc/telefoon/tablet.

Inloggen: Wanneer er op een website de mogelijkheid bestaat om in te loggen, wordt een identificatienummer en tijdstip van inloggen opgeslagen in een cookie op uw pc/telefoon/tablet, hetgeen het mogelijk maakt om te navigeren op de website, zonder dat u steeds opnieuw moet inloggen op elke pagina die u opent.

Interesse-gebaseerde marketing op internet: Het kan zijn dat u advertenties van Dienstenthuis tegenkomt op andere websites. Dit is mogelijk door cookies, die informatie bevatten over inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze websites en gebruikersdata, zoals bijvoorbeeld uw geografische lokatie. Op deze manier kunnen wij uw belangstelling identificeren en daardoor online advertenties presenteren die voor u relevant zijn. Deze technologie heet remarketing en wordt geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld Google.

 

Gebruik van gedragsinformatie voor vergelijkbare doelgroepen: Vergelijkbare doelgroepen zijn gebaseerd op informatie die is verzameld over het gedrag van gebruikers op onze websites. Op basis van kennis ten aanzien van de interesses van een bepaalde groep gebruikers (zie het vorige punt), kunnen wij online advertenties presenteren aan een andere groep gebruikers met een vergelijkbaar gedragsprofiel op onze websites.

Meer informatie over cookies die op onze sites gebruikt kunnen worden, waarvoor die worden gebruikt, toegang van derden tot informatie die door de cookies is verzameld en de bewaartermijn van deze cookies, kunt u vinden in de lijst onder ‘Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden’.

Informatie die is ingezameld door cookies van derden, zal ook door deze derden kunnen worden gebruikt. Hun contactgegevens kunt u vinden op hun eigen websites (zie de lijst hieronder met specificaties).

 

Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden

* Een meer uitgebreide beschrijving van de aangegeven doelen kunt u vinden onder ‘Doel van cookies op de website’.

Naam Doel*, welke informatie wordt gebruikt  Bewaartermijn Toegang van derden tot informatie verzameld door de cookie
AddThis Analyse en inloggen Max. 540 dagen addthis.com
Adform Analyse en interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen adform.com, omnicommediagroup.com
Adobe Audience Manager Gebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepen Max. 540 dagen adobe.com
DoubleClick Analyse Max. 30 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
DoubleClick Ad Exchange-Buyer Interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
DoubleClick Floodlight Analyse Max. 540 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
Facebook Connect Inloggen Max. 540 dagen facebook.com/business
Facebook Custom Audience Interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen facebook.com/business
Facebook Social Plugin Inloggen Max. 540 dagen facebook.com/business
Google AdWords Conversion Analyse Max. 30 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google Analytics Analyse Max. 540 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google Dynamic Remarketing Interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen Doubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google TAG Manager Interesse-gebaseerde marketing Tot einde sessie Doubleclick.net
Hotjar Interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen Hotjar.com
ShareThis Interesse-gebaseerde marketing Max. 540 dagen addthis.com
Visual Website Optimizer Interesse-gebaseerde marketing Max. 90 dagen vwo.com

 

 

Contact

Stuur een e-mail naar info@dienstenthuis.be wanneer u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, of wanneer u deze wilt hebben uitgeleverd, gecorrigeerd of verwijderd. Op gelijke wijze kunt u protest aantekenen tegen de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze beperken of intrekken. Voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.