Algemeen

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd van Dienstenthuis verbonden aan ‘de Klanttevredenheidsenquête’ georganiseerd door Dienstenthuis CVBA, Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Dienstenthuis garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Deelname aan de wedstrijd

Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle klanten van de huishoudhulpservice van Dienstenthuis die een klanttevredenheidsenquête invullen.

Enkel aan klanten/deelnemers die op 11/03/2018 nog steeds een overeenkomst van onbepaalde duur hebben met Dienstenthuis, kan een prijs worden toegekend.

Administratieve medewerkers en directieleden van Dienstenthuis zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen aan deze wedstrijd kan tot 11/03/2018 om 23.59u.

Maximaal 1 deelname per klant/gezin.


Een correcte deelname bestaat uit:

  1. Invullen van de klanttevredenheidsenquête
  2. Invullen van de contactgegevens van de deelnemer: naam, e-mailadres en kantoor in deze enquête
  3. Antwoorden op de schiftingsvraag: Hoeveel klanten van Dienstenthuis zullen de klanttevredenheidsenquête invullen voor 12/03/2018?

Bepalen van de winnaars

De winnaars zijn de 10 deelnemers wiens antwoorden het dichtst bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag liggen.

Bij een ex aequo wordt er rekening gehouden met het ogenblik van ontvangst van de inzending. Een op een bepaald ogenblik geregistreerde deelname heeft in dat geval voorrang op een deelname die op een later ogenblik is geregistreerd.

De 10 winnaars krijgen elk 2 filmtickets van Kinepolis.

Alle winnaars worden vóór 31/03/2018 telefonisch door Dienstenthuis verwittigd. De algemene uitslag zal gecommuniceerd worden via de website www.dienstenthuis.be en via de Facebookpagina van Dienstenthuis Antwerpen.

Over de uitslag kan geen discussie ontstaan en de uitgereikte prijzen zijn niet inruilbaar.